73_1W kolejnym odcinku naszych ekumenicznych rekolekcji Słowo Boże głosi ks. Paweł Potoczny GR-KAT. Głosi prawdę o żywym Chrystusie w którym mamy nadzieję i sens życia. W Nim odnajdujemy największe dobro. Zapraszamy!

Categories: Церква

Leave a Reply