Перша Архієрейська Божественна Літургія владики Аркадія Трохановського

У неділю, 24 січня 2021 року, нововисвячений ієрей Аркадій Трохановський відслужив свою першу архієрейську Божественну Літургію в катедральному соборі Покрову Пресвятої Богородиці в Ольштині. У Божественній Літургії разом із владикою служили: о. д-р Миколай Костецький, канцлер архієпархії Перемишльсько-Варшавської  Греко-Католицької Церкви в Польщі, о. протоієрей Іван Галушка, парох греко-католицької парафії Покрову Богородиці, о. Станіслав Тарапацький та двоє дияконів. Після процесійного входу до Собору Преосвященного владику Аркадія традиційно вітали хлібом-сіллю Ярослава Хруник та Іван Курій, а від імені всієї парафіяльної громади владику вітав парох ольштинської парафії о. Іван Галушка. Під час проповіді, владика Аркадій попросив вірних прийняти його як свого. Запросив усіх вірних до співпраці та щоденної молитви за нашу Єпархію, священиків, монахинь і монахів та за всіх нас, та підкреслив, що ми всі творимо одну родину. На завершення Божественної літургії владика Аркадій подякував усім вірним за зусилля та допомогу у проведенні церемонії іменування та хіротонії 22-23 січня. Потім подяку передав на руки Данути Ференц для церковного хору, Андрія Фараньчука для  Парафіяльної Ради та вірних та на руки сестри Оксани СНДМ за організацію та підготовку молоді та служащих до прикраси церемоніі.

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. nowo wyświęcony ks. biskup Arkadiusz Trochanowski celebrował pierwszą archirejską Boską Liturgię  w Katedralnej Cerkwi Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie. W Boskiej Liturgii wraz z władyką służyli: ks. dr Mikołaj Kostecki, kanclerz Archieparchii Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, ks. protojerej Jan Hałuszka,  proboszcz Parafii Greckokatolickiej Pokrowa Matki Bożej, ks. protojerej Stanisław Tarapacki i dwóch diakonów.  Po procesyjnym wejściu do Katedry ks. bp. Arkadiusz przywitany został tradycyjnie chlebem i solą przez Jarosławę Chrunik i Jana Kuryj oraz proboszcza olsztyńskiej parafii ks. Jana Hałuszkę, który powitał władykę w imieniu całej olsztyńskiej wspólnoty parafialnej. Podczas homilii bp. Arkadiusz poprosił wiernych, aby przyjęli jego jak swojego, zaprosił wszystkich do współpracy i codziennej modlitwy za Eparchię Olsztyńsko-Gdańską, duchowieństwo, za braci i siostry zakonne oraz za wszystkich wiernych, ponieważ podkreślił, że wszyscy my tworzymy jedną wspólnotę – jedną rodzinę. Na zakończenie archirejskiej Boskiej Liturgii władyka Arkadiusz podziękował wszystkim wiernym za trud i pomoc w przeprowadzeniu ceremonii w dniach 22 – 23 stycznia – obrzędów nadania imienia i chirotonii. Swoje podziękowanie szczególnie skierował: dla chóru cerkiewnego na ręce Danuty Ferenc, dla rady parafialnej i wiernych na ręce Andrzeja Farańczuka – przewodniczącego rady parafialnej oraz na ręce s. Oksany ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi  za organizację i przygotowanie młodzieży i ministrantów do uświetnienia obu ceremonii.

FOTO: Zbigniew Piszczako i Jan Kuryj

Przeczytaj także / Читайте також