Cerkiew OlsztynParafia Greckokatolicka (Bizantyjsko-ukraińska)
p.w. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie
10-405 Olsztyn; ul. Lubelska 12

NIP 739-30-15-225,            Regon 510162512
 

Odpust w Parafii: 14 października

Darowizny na rzecz Parafii można wpłacać na konto:

42 1240 1590 1111 0000 1452 9124

Proboszcz parafii:

Ks. Jan Hałuszka
ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn
tel. + 48 (089) 527-72-63
tel. kom. + 48/ 609-939-021
e-mail: jhaluszka@poczta.onet.pl
https://www.cerkiew.olsztyn.pl/

Zasięg terytorialny parafii:
Miejscowości wchodzące w skład parafii: miasto Olsztyn, gminy: Barczewo, Jeziorany, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Olsztynek oraz powiat Szczytno

Zgromadzenia zakonne na terenie parafii:
Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi – SNPM
W parafii od 1982 r.
Adres: 10-276 Olsztyn; ul. Karłowicza 8

Porządek nabożeństw:
niedziele i święta: 10:00, 13:00
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 10:00 i 18:00
od poniedziałku do soboty: 8:00 lub 17:00

Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: od 1979 r.
Księgi Małżeństw: od 1979 r.
Księgi Zmarłych: od 1979 r.