Cerkiew OlsztynParafia Greckokatolicka (Bizantyjsko-ukraińska)
p.w. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie
10-405 Olsztyn; ul. Lubelska 12

NIP 739-30-15-225,            Regon 510162512
 

Darowizny na rzecz Parafii można wpłacać na konta:

Konto gospodarcze:
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124
Konto na budowę:
15 1240 5598 1111 0010 5702 9077

 Odpust w Parafii: 14 października

Proboszcz parafii:

Ks. Jan Hałuszka
ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn
tel. + 48 (089) 527-72-63
tel. kom. + 48/ 609-939-021
e-mail: jhaluszka@poczta.onet.pl
https://www.cerkiew.olsztyn.pl/

Rada Parafialna:
ks. Jan Hałuszka: Przewodniczący Rady Parafialnej
Jan Kuryj: I z-ca Przewodniczącego Rady Parafialnej
Tadeusz Ferenc: II z-ca Przewodniczącego Rady Parafialnej
Andrzej Farańczuk: III z-ca Przewodniczącego Rady Parafialnej
e-mail: rada.cerkiewna@gmail.com;

Zasięg terytorialny parafii:
Miejscowości wchodzące w skład parafii: miasto Olsztyn, gminy: Barczewo, Jeziorany, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Olsztynek oraz powiat Szczytno

Zgromadzenia zakonne na terenie parafii:
Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi – SNPM
W parafii od 1982 r.
Adres: 10-276 Olsztyn; ul. Karłowicza 8

Porządek nabożeństw:
niedziele i święta: 10:00, 14:00 i 18:00 (akademicka)
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 10:00 i 17:00
od poniedziałku do soboty: 8:00 lub 18:00

Księgi metrykalne:
Księgi Chrztów: od 1979 r.
Księgi Małżeństw: od 1979 r.
Księgi Zmarłych: od 1979 r.