Prezydium Rady:
Przewodniczący – ks. Jan Hałuszka – proboszcz Parafii;
pierwszy zastępca – Andrzej Farańczuk;
drugi zastępca – Jan Kuryj;
sekretarz  – Mirosława Czetyrba-Piszczako

Rada Ekonomiczna przy Parafii:
Sekretarz – Irena Derbin;
Skarbnik – Krystyna Bronowska;
Członek – Bohdan Romasiuk;
Członek – Andrzej Farańczuk

Skład Rady Parafialnej:
1.      ks. Jan Hałuszka,
2.      s. Oksana Zofia Waszczur SNMP,
3.      Anna Szagała,
4.      Anna Zrada,
5.      Bogumiła Brewka,
6.      Krystyna Bronowska,
7.      Irena Derbin,
8.      Halina Doskocz,
9.      Daria Kajda,
10.    Jan Kuryj,
11.    Ewa Łoś,
12.   Stefan Melnyk,
13.   Michał Morawski,
14.   Aleksandra Racka,
15.   Jerzy Rynkowski,
16.   Bohdan Romasiuk,
17.   Piotr Tabaka,
18.   Andrzej Farańczuk,
19.   Danuta Ferenc,
20.   Mirosława Czetyrba-Piszczako.