Оголошення на тиждень 6 – 13 червня

ПIД ЧАС ПАНДЕМIЇ КОРОНАВIРУСА ПРОСИМО ПАМ’ЯТАТИ ПРО ДОТРИМАННЯ ЗАСАД ГIГIЄНИ:

1. в наших церквах, пiд час богослужiнь, на 15 квадратних метрах, може молитись тiльки одна особа;

2. належить зберегти безпечну вiдстань пiвтора метра мiж особами, якi будуть молитись в наших храмах;

3. всi особи присутнi в церквах зобов’язанi закривати нiс i уста охоронними масками.


Упродовж липня, серпня та вересня кожної недiлi о год. 8.00 відбуватиметься пряма трансляцiя Лiтургiї з нашої катедри на TVP HISTORIA. Тому Божественна Лiтургiя буде о год. 8.00 (а не 8.30).


Трансляцiї на парафiяльному каналi YOUTUBE у недiлю будуть тiльки з год. 10.00.


Збори Парафiяльної Ради вiдбудуться 27 червня опiсля третьої Лiтургiї, бiля 14-ї години.


Комплекс шкiл з українською мовою навчання в Гуровi Iлавецькому запрошує дiтей та молодь початкових шкiл продовжувати навчання у початковiй школi та лiцеї в навчальному роцi 2021-2022. Контакт зi школою: телефон до секретарiату – 89 761 12 43;
sekretariat@szkolazdumka.pl; http://szkolazdumka.pl/


Шановнi Панi та Панове! Звертаюсь до Вас з проханням пiдтримати реалiзацiю проєкту «Живi у нашiй пам’ятi – вiртуальний український некрополь у Польщi». Без Вашої фiнансової пiдтримки наш задум зберегти пам’ять про мiсця поховань наших славних предкiв неможливо зреалiзувати. Реалiзатор проєкту – Українське iсторичне товариство у Польщi за пiдтримки Об’єднання українцiв у Польщi та iнших українських органiзацiй, приступає до створення загальнодоступної iнформацiйної платформи on-line про мiсця поховань у Польщi постатей важливих для української нацiональної пам’ятi. Проєкт передбачає зiбрання наявних даних про кiлька сотень мiсць поховань, виконання фотографiчної документацiї та виготовлення бiографiчних iнформацiй про вказаних осiб. Здiйснення проєкту буде вiдбуватися поетапно протягом трьох рокiв у польсько та українськомовному варiантах. У 2021 роцi заплановано зреалiзувати «Вiртуальний некрополь української iнтелiгенцiї у Польщi мiжвоєнного перiоду». Таким чином, ми з вами повернемо у сучасну свiдомiсть значне число людей, якi мають свiй незаперечний внесок в українську iсторiю та культуру.

Фiнансовi пожертви на кошти виконання проєкту слiд висилати на банкiвський рахунок Українського iсторичного товариства у Польщi з допискою „Na działalność statutową – żywi w naszej pamięci” Nr konta: 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525 Для заграницi: BIC (SWIFT): BPKOPLPW IBAN: PL 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525 Bank name: PKO Bank Polski SA Bank address: PKO Bank Polski S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
З повагою, Юрiй Рейт


Пригадуємо, що у нашiй парафiї є фонд на прибирання по 10 зл. на мiсяць вiд родини i можна також вiдразу добровiльну пожертву скласти на цю мету. З огляду на обмеження пов’язанi з епiдемiєю можна також вплачувати на конто свої пожертви з допискою „taca”.


Просимо усіх колишніх мешканців села Корні і їх нащадків посприяти у відновленні кладовища у цьому селі. Пожертви і більше інформації у Богдана Ромасюкa, тел. 503 196 544.

В рамках реалізації проекту „Moc Dobra 2017” (Michelin Polska S.A.) створено фільм про іконостас нашої церкви. Фільм можна переглянути на You Tube:Інформуємо, що в Інтернеті появились вибіркові скани метрикальних книг греко-католицьких парафій з Львівської архієпархії, Перемиської та Станіславської єпархій з 1728-1943 років. Ознайомитись з ними можна за адресами

http://www.agad.gov.pl/inwentarze/ge298x.xml
http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/search.php
Заохочуємо до пошуку у цих документах даних про своїх предків а також до молитви за їхні душі!