Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym

ОБЛАСНА ПАЛАТА ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ в Ольштині

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie przyłączyła się do akcji pomocy prawnej na rzecz osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w zakresie procedur legalizacyjnych pobytu w Polsce, uzyskania statusu uchodźcy bądź azylu politycznego, procedur związanych z zatrudnieniem, świadczeniami zdrowotnymi oraz każdego innego wsparcia prawnego, mogą zgłaszać się do biorących udział w akcji radców prawnych i aplikantów radcowskich. Dane tych osób wraz z numerami kontaktowymi znajdują się na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz na profilu Facebook. Z wszelkimi pytaniami można się również zgłaszać na adres biuro@oirp.olsztyn.pl. Informujemy, że koordynatorem ww. akcji ze strony Okręgowej Izby Radców w Olsztynie jest radca prawny Aleksandra Racka, z którą kontakt możliwy jest pod numerem telefonu 512 387 570. Zapraszamy do kontaktu wszystkich potrzebujących.

ОБЛАСНА ПАЛАТА ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ в Ольштині долучилася до акції надання юридичної допомоги людям, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Усі особи, які потребують підтримки у сфері легалізації перебування в Польщі, отримання статусу біженця чи політичного притулку, процедур, пов’язаних із працевлаштуванням, пільгами по здоров’ю та будь-яким іншим юридичним супроводом, можуть звернутися до адвокатів та адвокатів-стажів. Дані цих осіб разом із контактними телефонами можна знайти на сайті Окружної палати юрисконсультів в Ольштині та на профілі у Facebook. Ви також можете надіслати будь-які запитання на адресу biuro@oirp.olsztyn.pl. Повідомляємо, що координатор вищезгаданого дій з боку Окружної палати радників в Ольштині є юрисконсульт Олександра Рака, з яким можна зв’язатися за телефоном 512 387 570. Запрошуємо всіх, хто потребує, зв’язатися з нами.

Przeczytaj także / Читайте також