II EPARCHIALNY KURS PISANIA IKON KRUKLANKI’ 2023

W niedzielę 29 stycznia zakończył się 2-gi Eparchialny Kurs Pisania Ikon, trwał on od 23.01. Kurs ten od ośmiu lat był organizowany przez Parafię p.w. Pokrowy Matki Bożej w Olsztynie, a od drugiego roku objął nad nim patronat ks. Bp Arkadiusz Trochanowski. W tym roku kurs po raz pierwszy wyszedł poza Olsztyn, w formie tygodniowego stacjonarnego obozu religijnego dla młodzieży i był zorganizowany w Kruklanki na Mazurach.
Młodzież w przeciągu tygodnia zmagała się z niełatwym wyzwaniem poznania technologii i tajników pisania ikon z wykorzystaniem dawnej techniki – tempery jajecznej i  napisania własnej ikony.   Uczestnikami kuru była młodzież z starszych klas szkoły podstawowej, szkół średnich i młodzież pracująca. Łącznie w warsztatach udział wzięło 15 uczestników z różnych Parafii wchodzących w skład Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej, tj. z: Cyganka, Pieniężna, Bartoszyc, Giżycka, Wydmin, Bań Mazurskich. Organizacją obozu w Kruklankach zajęła się s. Olena Mańkut ze ZSSNPM i zrobiła to bardzo profesjonalnie – dziękujemy. Tegoroczne warsztaty zainaugurowane zostały Boską Liturgią, którą celebrował ks. Bp Arkadiusz Trochanowski z proboszczem parafii w Kruklankach o. Pawłem Staruchem i o. Bogdanem Kosteckim.
Duchową opiekę nad warsztatami naprzemiennie sprawowali księża: Dekan o. Grzegorz Stłycia z Chrzanowa i proboszcz parafii o. Paweł Staruch, odprawiając codziennie poranną Służbę Bożą z wygłaszaniem rekolekcyjnych nauczań. Liturgia poprzedzała rozpoczęcie dnia i zajęć warsztatowych.
Zakończenie kursu odbyło się podczas Boskiej Liturgii w Cerkwi p.w. św. Jozafata Kuncewicza w Kruklankach. Pod koniec Liturgii proboszcz parafii o. Paweł Staruch poświęcił napisane ikony i wraz z Janem Kuryj, organizatorem z ramienia Eparchii, wręczyli dla uczestników kursu certyfikaty i podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do  organizacji tego projektu w Kruklankach.
Szczególne podziękowania złożyli na ręce s. Oleny Mańkut, ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Kruklankach, za bardzo duże zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie tych warsztatów, a także zorganizowanie bazy noclegowej, wyżywienia i pracowni do prowadzenia zajęć.
J. Kuryj podziękował także o. Pawłowi Staruchowi i o. Grzegorzowi Stołyci za duchową opiekę i wręczył listy gratulacyjne wystosowane, na tą okazję, przez biskupa Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej ks. Bp-a Arkadiusza Trochanowskiego.                                                                                                             Jan Kuryj

Przeczytaj także / Читайте також