Утреня Страстей Христових у нашому катедральному соборі

Утреня Страстей Христових у нашому катедральному соборі. Богослужіння очолив владика кир Аркадій у співслужінні протоієрея Івана Галушки та протоієрея Станіслава Тарапацького. Було прочитано 12 Євангелій про страсті Христові, після кожної били дзвони собору, крім останньої, в котрій є мова про зложення Ісуса у гріб. Тепер у церквах усе мовчить аж до Воскресіння.

Jutrznia Męki Pańskiej w naszym katedralnym soborze. Nabożeństwu przewodniczył wladyka kyr Arkadij u koncelebracji protojereja Jana Hałuszka i protojereja Stanisława Tarapackiego. Przeczytanych było 12 Ewangelii o męce Pańskiej, po każdej biły dzwony soboru oprócz ostatniej w której była mowa o złożeniu Jezusa do grobu. Teraz w cerkwiach wszystko milczy aż do Zmartwychwstania.

Przeczytaj także / Читайте також