ГРАМОТИ ДОБРОДІЯМ, ЯКІ НЕСУТЬ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ

В неділю 16 червня Літургію о 10 годині очолив протоієрей Іван Галушка у співслужінні протоієрея Станіслава Тарапацького.
Після Літургії настоятель катедрального собору вручив грамоти усім добродіям, які несуть гуманітарну допомогу Україні та усім які організували Великодній ярмарок.
Особлива подяка лунала для Брата Кацпера з сусіднього монастиря Францисканцiв за активну участь у житті нашої парафiї та неоціненну допомогу пiсля повномасштабного російського вторгнення в Україну. Протоієрей Іван у подячні грамоті наголосив : „Ваші дiї стали символом слiв митрополита Андрея Шептицького: «Не потоком шумних i галасливих фраз, а тихою невтомною працею любiть Україну».” Брат Кацпер вивчив українську мову, але нажаль він переходить у Познань, де буде нести послугу.

Всім добродіям щиро Дякуємо!

W niedzielę 16 czerwca Liturgii o godzinie 10 przewodniczył protojerej Iwan Hałuszka w koncelebrze z protojerejem Stanisławem Tarapackim.
Po Liturgii proboszcz katedralnego soboru wręczył dyplomy wszystkim dobrodziejom, którzy niosą pomoc humanitarną Ukrainie oraz wszystkim organizatorom Wielkanocnego Jarmarku.
Szczególne podziękowania skierowano do Brata Kacpra z pobliskiego klasztoru Franciszkanów za aktywny udział w życiu naszej parafii oraz nieocenioną pomoc po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Protojerej Iwan w liście z podziękowaniem na głosił: „Wasze działania stały się symbolem słów metropolity Andreja Szeptyckiego: «Не потоком шумних i галасливих фраз, а тихою невтомною працею любiть Україну» .” Brat Kacper nauczył się języka ukraińskiego, ale niestety przechodzi do Poznania, gdzie będzie pełnił posługę.

Wszystkim dobrodziejom serdecznie dziękujemy!

Pomoc Ukrainie TVP3   

Przeczytaj także / Читайте також