Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem (cz. I)

zywa_parafia-kopiaW ostatnim czasie, w komunikacie ogłoszonym przez Biskupów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, pojawiła się informacja o przygotowaniach do Eparchialnych Soborów, które są jednym z pierwszych etapów do Soboru Patriarszego. Głównymi elementami przygotowań są części składowe Listu Pasterskiego Patriarchy Świętosław “Żywa Parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”. Biorąc pod uwagę wagę wydarzenia, którym będą sobory eparchialny i patriarszy, na naszej stronie parafialnej sukcesywnie będą pojawiały się fragmenty pasterskiego listu Patriarchy “Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem” w językach polskim i ukraińskim oraz krótkie komentarze.  Jest także możliwość nadsyłania swoich przemyśleń, propozycji na sobór związanych ze składowymi elementami Żywej Parafii: przewodnictwo, liturgia, katechizacja, koinonia, diakonia oraz misyjność. Wszystkie propozycję prosimy kierować na adres: cerkiewolsztyn@gmail.com

List pasterski Jego Świątobliwości Świętosława do duchowieństwa i wszystkich wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

 „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”

Пастирський лист Блаженнішого Святослава до духовенства, монашества і усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви

 «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом»[1]

Drodzy w Chrystusie! Wstęp

Pan nasz Jezus Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów: „Idźcie, więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. (Mt 28, 18-20)[1]. To Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny stosuje się nie tylko pierwszych uczniów Chrystusa – apostołów, ale zobowiązuje cały Kościół w każdym czasie, aż do końca świata. Ukraiński Kościół Greckokatolicki wypełniając polecenie Boskiego Zbawiciela, pięć lat temu ustami biskupów Świętego Synodu określił cel swojej służby: „Świętość ludu Bożego będącego w jedności”. Świętość to Dar Boży, powołanie każdego chrześcijanina. „Jest wolą Boga, abyście byli święci”, przypomina św. Paweł w Liście do Tesaloniczan (1 Tes 4, 2-3).

Miejscem, gdzie rodzi się, wzrasta i dojrzewa chrześcijańska świętość, jest parafia. Dlatego Synod Biskupów UKGK 2011 roku, pragnąc duchowego odrodzenia całego naszego Kościoła, zwrócił szczególną na parafię – fundamentalną część ludu Bożego, która pod przewodnictwem biskupa jak swego ojca i nauczyciela wiary, podąża do świętości. Program, który zatwierdził Święty Synod, nosi nazwę „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”. Zadaniem tego duszpasterskiego planu jest pomóc wszystkim wiernym naszego Kościoła nauczyć się żyć tak, „aby podobali się Bogu” (1 Tes 4, 1), aby w taki sposób wzrastać w świętości i w jedności w Jezusie Chrystusie.

Chciałbym zastanowić się na poszczególnymi elementami żywej parafii w tym Liście Pasterskim.

Дорогі у Христі!Вступ

Господь наш Ісус Христос перед вознесінням на небо звернувся до своїх учнів із закликом: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 18–20). Цей заклик Христа звіщати Добру Новину стосується не лише перших Христових учнів – апостолів, він зобов’язує Церкву в усі часи, аж до кінця віків. Українська Греко-Католицька Церква, здійснюючи це доручення Божественного Спасителя, п’ять років тому вустами єпископів Священного Синоду окреслила мету свого служіння як «Святість об’єднаного Божого люду». Святість – це Божий дар, покликання кожного християнина. «Це ж саме воля Божа: освячення ваше», – нагадує св. Павло в Посланні до солунян (1 Сол. 4, 2–3).

Місцем, де найчастіше зароджується, зростає і дозріває святість християнина, є парафія. Тому Синод Єпископів УГКЦ 2011 року, бажаючи духовного відновлення всієї нашої Церкви, звернув особливу увагу на парафію – основну частку Божого люду, яка під проводом єпископа як свого отця і вчителя віри, змагає до святості. Програма, що її затвердив Священний Синод, називається «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». Завданням цієї душпастирської програми є допомогти всім вірним нашої Церкви навчитися «жити на вподобу Богові» (1 Сол. 4, 1), щоб таким чином зростати у святості і в єдності в Ісусі Христі.

Над основними складовими елементами живої парафії хотів би я застановитися в цьому Пастирському посланні.

 


[1] PL. Wszystkie fragmenty Pisma Świętego podawane za tekstem Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Edycja Świętego Pawła 2009.


[1] UA. Oficjalna strona internetowa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego http://www.ugcc.org.ua/2089.0.html, dn. 06-08-2012 r.

Po co program duszpasterski? Jest to przede wszystkim próba usystematyzowania i ujednolicenia pracy duszpasterskiej całego Kościoła Greckokatolickiego. Bardzo ważnym elementem tych prac jest cel, który skupia się wobec “Świętości ludu Bożego będącego w Jedności”. Pierwsze kroki w świętości każdy chrześcijanin stawia w swojej parafii. To ona jest naturalnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Patriarcha Świętosław mówi o konkretnym sposobie życia, “żyć tak, „aby podobali się Bogu” (1 Tes 4, 1)”

Do rozważań:

  1. Czym dla mnie jest parafia?
  2. Jak mogę uświęcić moje życie w parafii?
  3. Co znaczy sformułowanie – podobać się Bogu?
  4. Czy chrześcijanin ma podobać się Bogu?
  5. Ja jestem świętym w oczach Boga?
  6. Jaka jedność mojej parafii?

Przeczytaj także / Читайте також

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.