VI WARSZTATY PISANIA IKON W PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W OLSZTYNIE

Od poniedziałku 27 stycznia 2020 rozpoczynają się po raz szósty warsztaty pisania ikon dla młodzieży i studentów organizowane przez olsztyńską Parafię Greckokatolicką p.w. Pokrowa Matki Bożej. Zakończą się one w niedzielę 2 lutego o godz. 10:00 podczas Boskiej Liturgii, na której napisane ikony zostaną poświęcone i dla uczestników warsztatów wręczone zostaną certyfikaty i nagrody. Stało się już tradycją, że w drugim tygodniu zimowych ferii, pod patronatem proboszcza olsztyńskiej parafii ks. Jana Hałuszki i w tym roku również pod Patronatem Honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, prowadzone są warsztaty pisania ikon dla młodzieży ze szkół podstawowych, średnich, a także dla studentów. Przez pięć dni młodzież będzie stała przed trudnym wyzwaniem, napisania, na specjalnie przygotowanych deskach, ikony „Pokrowa (Opieka) Matki Bożej”. Wybór ikony nie jest przypadkowy. Wiąże się on z obchodami jubileuszu – czterdziestolecia Parafii Greckokatolickiej w Olsztynie i dwudziestolecia posiadania własnej świątyni, pod wezwaniem patronki Pokrowa Matki Bożej, której ikona będzie przez uczestników warsztatów pisania. Od sześciu lat, podczas warsztatów, instruktorzy wyuczają młodych ludzi posługiwania się starodawną techniką pisania ikon „temperą jajeczną na bazie naturalnych barwników”. Pozwala to na uchronieniu przed zapomnieniem tej techniki, a także zapoznania młodzieży z historią i kanonami pisania ikon oraz dają sposobność pokazania piękna wschodniej sztuki ikonograficznej, podkreślając tym wielokulturowość naszego miasta i regionu. Przez 6 lat technikę tą opanowało już ponad sześćdziesięciu młodych ludzi z Olsztyna i okolic, z czego 1/3 to studenci. Warsztaty, jak co roku, cieszą się zainteresowaniem młodzieży, niektórzy z uczestników już po raz drugi, trzeci i czy czwarty poświęcają swój czas wolny, aby w modlitwie, ciszy i spokoju chwalić Boga poprzez napisanie kolejnej ikony. Są także uczestnicy, którzy podejmują trud napisania pierwszej własnej ikony. W tym roku warsztaty poprowadzi s. Ołena Mańkut ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi z Kruklanek, współpracująca z Iwoną Pasławską-Kircio, która przez ostatnich pięć lat prowadziła warsztaty w olsztyńskiej parafii.
Organizatorem warsztatów, z ramienia olsztyńskiej Parafii, po raz szósty jest Jan Kuryj – z-ca Przewodniczącego Rady Parafialnej. Doceniając tą inicjatywę, promującą wielokulturowość naszego miasta i regionu, wsparły ją: Kancelaria Prezydenta RP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazując upominki dla uczestników warsztatów.
Efekty prac wykonanych przez uczestników warsztatów w poniższej w galerii fotograficznej.

Przeczytaj także / Читайте також