Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej przez WFOŚIGW w Olsztynie

Informujemy, że w dniu 6 maja 2022 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotycząca dofinansowania zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna i ocieplenie ścian fundamentu budynku parafii – Parafia w Olsztynie. Kwota dofinansowania: 25.000 zł. Całkowity planowany koszt dotowanego zadania wyniósł:  72.916,77 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie 3.02 – 31.03.2022 r.

Повідомляємо, що 6 травня 2022 року булa підписанa угодa з Воєводським фондом охорони середовища та водного господарування в Ольштині щодо співфінансування завдання під назвою «Фотовольтаїка та ізоляція стін фундаменту парафіяльного будинку – Парафія в Ольштині. Співфінансування: 25 000 злотих. Загальна запланована вартість завдання становила: 72 916,77 злотих. Завдання виконано між 03/02 – 03 /31/2022.

Парох о. Іван Галушка

Przeczytaj także / Читайте також