Зустріч парафіян з авторoм книжки “Око диявола” Войцєхом В’ятром

Oko diabłaW niedzielę 26.06.br., w sali parafialnej odbyło się spotkanie z Wojciechem Pawłem Wiatrem – autorem książki „OKO DIABŁA”. Autor urodził się we Wrześni (woj. wielkopolskie), był lotnikiem i pełnił funkcję szefa sztabu eskadry lotniczej, pracował także jako urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim i jest narodowości polskiej.

Spotkanie otworzył Proboszcz parafii ks. Jan Hałuszka i Jan Kuryj z ramienia Rady Parafialnej. Przedstawienie autora i wprowadzenie do dyskusji dokonała Jarosława Chrunyk. W pierwszej części spotkania autor przedstawił główne cele napisanej i wydanej przez siebie książki, która ukazała się w wersji e-booka w 2016 roku. Autor stwierdził, że postawionym przez niego celem napisania tej książki było o pokazanie prawdy i tylko wiarygodnej prawdy, która jest przemilczana i raczej niepoprawna politycznie a odnosi się do wzajemnych relacji i stosunków ludności polsko-ukraińskiej w okresie międzywojennym i tuż po zakończeniu wojny, na obszarze Wołynia i Galicji. Relacje te ukazane są w oparciu o odtajnione akta KGB. Autor ukazuje intrygi i prowokacje czynione przez rządy ówczesnej Polski, Węgier i Rosji mające na celu zniszczenie nastrojów niepodległościowych wśród ludności ukraińskiej. Przytacza także fakty dokonywania barbarzyńskich rozbojów na ludności obu narodów, przez tzw. bojowników NKWD będących w specjalne powołanych do tego celu „spec oddziałach”, podszywających się pod partyzantów OUN-UPA, aby pokazać je w negatywnym świetle. W drugiej części spotkania uczestniczący parafianie kierowali do autora Pana W. P. Wiatra swoje niezadowolenia ze sposobu przekazywania w mediach i publikacjach,  przez polską stronę wybiórczych przypadków ludobójstwa na Wołyniu i oskarżania o te czyny tylko i wyłącznie partyzantkę UPA. Pomijając, że po stronie ukraińskiej dokonywano również mordów i gwałtu na niewinnej ukraińskiej ludności. Uczestnicy spotkania dziękowali autorowi książki Panu W.P. Wiatrowi za to, że jako Polak spojrzał na tragedię wołyńską w sposób obiektywny podpierając swoje stwierdzenia tylko faktami i dokumentami z odtajnionych archiwów KGB i IPN. Motto niedzielnego spotkania z Panem W.P. Wiatrem z Jego książki to:

„Niektórzy mówią, że Stalin był diabłem. A jego okiem były służby bezpieki ZSRR. Jeżeli tak, to oko obracało się wokół głowy i widziało wszystko. Widziało to co jest, to co mogło być i to co się wydawało, że być może. Ale to oko czasami się zamykało, żeby nie widzieć prawdy… A czy my Polacy byliśmy aniołami?”

Poniżej krótka opinia o książce:

 “Oko diabła” ukazuje szereg nieznanych faktów, które autor ujawnia dzięki współpracy z pracownikami naukowymi – historykami z lwowskiego muzeum reżimów, IPN, w oparciu o odtajnione akta KGB. Dowodzą one, że coraz więcej śladów prowadzi w kierunku udowodnienia kolejnej stalinowskiej zbrodni. Są to głównie raporty agentów – bojowników i przywódców służb specjalnych NKWD, których władza radziecka nagradzała za wzorową służbę, tj.: terror, gwałt, tortury, grabieże …, których dopuszczali się oni podszywając się za partyzantów OUN-UPA. Ukazuje także przemilczane fakty źle prowadzonej polityki rządu II RP, co było skrupulatnie wykorzystane przez Chruszczowa i Berię. Książka raczej nie jest polityczne wygodna, gdyż pokazuje jak organa MO, UB, SB kierowane przez KGB inwigilowały ludność ukraińską zamieszkującą na terenach Polski. Książka pokazuje także nieznane karty z historii dziejów obu narodów: polskiego i ukraińskiego w oparciu o odtajnione akta KGB. Stanowi inne spojrzenie na wydarzenia ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji, niż jest to powszechnie przedstawiane. Pozostawia jednak wiele znaków zapytań, które czekają na wyjaśnienie przez historyków i prokuratorów z IPN Ukrainy i Polski. Książka jest bardzo ciekawą lekturą przybliżającą fakty historyczne i przyczyny powstałego konfliktu na Wołyniu, tym bardziej, że autor nie stawia żadnych własnych wniosków. Opisuje wydarzenia oparte na faktach, resztę pozostawia czytelnikowi.

Dr inż. Jan Kuryj

W książce przedstawiono materiały dotąd nigdzie nie publikowane!!! Jest osiągalna wersji elektronicznej: e-book między innymi: http://www.gandalf.com.pl/e/oko-diabla

(foto: Andrij Farańczuk)

01 02 03 04 05 06 07

Przeczytaj także / Читайте також

2 Replies to “Зустріч парафіян з авторoм книжки “Око диявола” Войцєхом В’ятром”

  1. Serdecznie dziękuję za zorganizowanie wspaniałego spotkania dotyczącego mojej książki “Oko Diabła” . Wspaniali słuchacze, dyskutanci i organizatorzy.
    Z wyrazami szacunku
    – Autor –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.