STAN EPIDEMII – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2020 roku, które wprowadziło
nowe zasady bezpieczeństwa w związku z
koronawirusem, gdzie czytamy również o
zasadach bezpieczeństwa w trakcie
uroczystości religijnych, gdzie w mszy lub
innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć
jednocześnie nie więcej niż 5 osób –
wprowadzamy również i w naszej parafii
ograniczenie takie, że podczas sprawowania
Boskiej Liturgii może uczestniczyć tylko
rodzina, która zamówiła intencję mszalną, ale
jednak nie więcej jak trzy osoby, by nie
naruszyć wprowadzonego rozporządzenia.

 

Przeczytaj także / Читайте також