ODPUST i JUBILEUSZ 40-LECIA OLSZTYŃSKIEJ PARAFII

W 12 października (w sobotę) w Parafii Greckokatolickiej w Olsztynie uroczyście obchodzono święto patronki parafii Pokrowy Matki Bożej. Dzień ten był szczególny, ponieważ parafialny odpust połączony był z obchodami 40-lecia olsztyńskiej parafii. Uroczystości rozpoczęły się w już piątek poświęceniem, podczas nieszporów krzyża przy cerkwi oraz dzwonu. Poświęcenia dokonał J. E. Ks. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski w obecności przybyłych księży greckokatolickich z sąsiednich parafii i olsztyńskich wiernych. Dzwon po 15 latach, od ufundowania przez Helenę i Michała Łazowskich z Kandy, po raz pierwszy objawił dla olsztynian swój dźwięk.
W sobotę o godz. 10:00 rozpoczęły się główne uroczystości odpustowe. Przed nabożeństwem J. E. Ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza Metropolitę Przemysko-Warszawskiego przywitali członkowie rady parafialnej Andrzej Farańczuk i Mirosława Piszczako-Czetyrba, dzieci, młodzież i ks. Jan Hałuszka, proboszcz olsztyńskiej parafii. Podczas uroczystości odpustowo – jubileuszowych uczczono również dzień urodzenia Arcybiskupa, który w tym roku zbiegł się z uroczystościami w Olsztynie. Z tej okazji członkowie rady parafialnej złożyli Metropolicie życzenia a chór odśpiewał „Mnohaja Lita”.
Jubileuszową Boską Liturgię koncelebrował ks. abp Eugeniusz Popowicz przy współuczestnictwie duchownych greckokatolickich: ks. mitrata Bogdana Hałuszki z Koszalina, ks. mitrata Jana Łajkosza z Górowa Iławeckiego, ks. mitrata Andrzeja Sroki z Pasłęka, ks. dziekana Grzegorza Stolicy z Chrzanowa, ks. dziekana Jarosława Gościńskiego z Iławy, o. Piotra Kuszki OSBM z Warszawy, ks. Piotra Hudki z Braniewa, ks. Bogdana Sytczyka z Lidzbarka Warm., ks. Romana Storoniaka z Morąga, i Igora Hubacza z Pasłęka oraz księży diakonów Bogdana Pietnoczki i Włodzimierza Kaczmara. Z duchownymi greckokatolickimi modlili się księża z parafii rzymskokatolickich: v-ce dziekan ks. kanonik Janusz Wieszczyński z Dekanatu Olsztyn-Śródmieście Archidiecezji Warmińskiej, ks. Kamil Rokicki i ks. Wojciech Łazowski z Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa w Olsztynie. Liturgię upiększał śpiewem chór cerkiewny pod kierownictwem Krzysztofa Szczerbuka i Danuty Ferenc.

Podczas homilii Metropolita wskazał m.in. na potrzebę zachowywania wiary i tradycji swoich przodków zwłaszcza dotyczy to młodzieży. Arcybiskup podkreślił, jaka ważna rola w tym zakresie spoczywa na rodzicach. W homilii wskazał także trzy ważne punkty, które wyznaczył Papież Franciszek jako podstawę trwania jedności kościoła i wspólnoty.
W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli wierni z olsztyńskiej i sąsiednich parafii, siostry zakonne ze Zgromadzenia SSNPM z Olsztyna, Bartoszyc i Kruklanek z siostrą prowincyjną Natalią Macina oraz zaproszeni goście: Janusz Cichoń – Poseł RP, Ryszard Kuć – I z-ca Prezydenta Miasta Olsztyna, Miron Sycz – w-ce marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński – w-ce marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Bernadeta Hordejuk – przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego, Wiktor Marek Leyk – pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy urzędzie marszałkowskim, Radosław Król wójt gminy Wydminy, Marek Golosseck przedstawiciel Parafii Ewangielicko-Augzburskiej w Olsztynie, Olga Sycz – dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczana w Górowie Ił.,  Iwona Jasińska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, Irena Petryna dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
Podczas Boskiej Liturgii Metropolita przekazał na ręce przewodniczącego Rady Parafialnej list gratulacyjny i podziękowanie dla Rady Parafialnej za jej pracę na rzecz parafii oraz poświęcił sztandar parafialny, sztandar Drużyny Maryjnej, nowy witraż i wodę, którą wierni zabrali do domów.
Po uroczystości, tradycyjne wierni i obecni na uroczystości spotkali się w sali parafialnej, gdzie mogli wspólnie pokosztować pierogów, bigosu, barszczu ukraińskiego i innych tradycyjnych potraf przygotowanych przez parafian na tą okoliczność, w tym ciasta z własnego wypieku.
Jan Kuryj

 

 

 

 

 

Przeczytaj także / Читайте також